טופס הסכמה וויתור השתתפות בתכניות FIRST

1. המידע בטופס זה נאסף על-ידי הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ופרויקט FIRST, לצורך השתתפותך / התנדבותך בתכניות FIRST.
מובהר כי אין חובה חוקית למסור את המידע ואולם מסירת המידע מהווה תנאי להשתתפותך/התנדבותך בתכנית.
2. המידע מבוקש לשם ניהול התכניות, מעקב אחר ההתנדבות והתקדמות התכנית/מעקב אחר המשתתפים, יצירת קשר עם המתנדבים/משתתפים, אימות מידע למגישי מלגות וכיו"ב.
3. המידע הנמסר ישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ולא יועבר לצד שלישי כלשהו, מלבד הטכניון ופרויקט FIRST.